Uvjeti i odredbe

1. PRIHVAĆANJE UVJETA

Oglasni-Monitor (u daljnjem tekstu: O-M) u cijelosti je u vlasništvu poduzeća Domidona informacijske tehnologije d.o.o.
O-M je internet oglasnik koji pruža mogućnost online oglašavanja putem objavljivanja oglasa, mogućnost online plaćanja i ostale razne e-usluge, (u daljnjem tekstu "usluge"). Sve usluge podliježu sljedećim Pravilima i uvjetima korištenja (u daljnjem tekstu "PUK").

Pristupanjem i korištenjem ovih stranica na bilo koji način, potvrđujete da ste pravila i uvjete utvrđenem u PUK-u pročitali, razumjeli i da ih u cijelosti prihvaćate.

Ukoliko imate primjedbe na bilo koje pravilo ili uvjet PUK-a, bilo smjernice, ili naknadne izmjene i dopune ili postanete nezadovoljni s O-M na bilo koji način, jasno vam je da ne smijete koristit O-M, te vas molilo da napustite O-M stranice.

Zadržavamo pravo, po vlastitom nahođenju, promijeniti, izmijeniti ili na drugi način mijenjati ova pravila i uvjete u bilo koje vrijeme. Takve izmjene stupit će na snagu odmah nakon objavljivanja istih. Dužni ste redovno pregledavati ova PUK kako bi bili obaviješteni o bilo kakvim promjenama.
Najnoviju verziju PUK-a možete pronaći na: https://www.oglasni-monitor.com/uvjeti-i-odredbe

Za vrijeme korištenja i pristupanja stranicama O-M, primjenjuju se navedeni PUK i svi važeći zakoni Republike Hrvatske.

 

2. Registracija

U cilju oglašavanja na O-M oglašivač se mora registrirati. Obvezni podaci prilikom registracije su ime i prezime (fizičke osobe), naziv tvrtke (pravne osobe), oib, prebivalište - odnosno boravište (fizičke osobe), sjedište (pravne osobe).

Oglašivač je dužan dostaviti trežene podatkena temelju Zakona o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. Oglašivač za točnost podataka jamči zakonskom odgovornošću. O-M sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka podatke pohranjuje u registru oglašivača O-M.

Traženi podaci neće biti objavljeni niti dostupni drugim korisnicima ili trećim osobama, osim ako je njihovo otkrivanje potrebno učiniti po Zakonu ili u dobroj volji ako je takvo otkrivanje neophodno: u skladu s pravnim postupkom, ukoliko je potrebno odgovoriti na tvrdnje da bilo koji sadržaj krši prava trećih osoba, ukoliko je potrebno odgovoriti na tvrdnje da je kontakt podatak (npr. naziv, broj telefona, ulica ) naveden u sadržaju u vlasništvu treće osobe te je objavljen ili prenesen bez njenog izričitog pristanka ili kao oblik uznemiravanja; zaštite prava, imovine, ili osobne sigurnosti O-M, njegovih korisnika ili javnosti.

3. SADRŽAJ

Sve objave, poruke, tekstovi, datoteke, slike, fotografije, audio i video zapisi te svi ostali drugi materijali (u daljnjem tekstu: Sadržaj) objavljeni, preneseni ili povezani u oglasu isključivo su u cijelosti odgovornost osobe koja je taj Sadržaj postavila.Točnije, u cijelosti ste odgovorni za svaku pojedinačnu stavku Sadržaja, adresu, e-mail ili bilo što drugo što ste postavili i učinili dostupnim putem usluge.

Razumijete da O-M nije odgovoran za bilo koji Sadržaj postavljen u oglasnik od strane korisnika koji je postao dostupan pomoću O-M usluge te može postojati mogućnost da budete izloženi Sadržaju koji je uvredljiv, nepristojan, netočan ili na koji drugi način neprikladan. Za pružanje što kvalitetnije usluge O-M nakon objave sadržaja od strane korisnika provjerava postavljeni Sadržaj u najkraćem mogućem roku te ima pravo bez posebnog obrazloženja deaktivirati svaki oglas za koji smatra da sadrži neprikladan Sadržaj.

Nadalje, O-M sadržaj dostupan putem usluge može sadržavati linkove na druge web stranice, koje su potpuno neovisne od O-M. O-M jamči za točnost, potpunost ili istinitost podataka sadržanih u takvoj stranici. Vaše povezivanje s drugim web stranicama je na vlastiti rizik.

 

4. DODACI NA SADRŽAJ, STRANICE I USLUGE

O-M stranice i sadržaj dostupan putem oglasnika mogu sadržavati značajke i funkcionalnosti koje vas mogu povezati ili vam dati pristup sadržaju treće strane koji je potpuno neovisan od O-M, uključujući web stranice, direktorije, servere, mreže, sustave, informacije i baze podataka, aplikacije, softver, programe, proizvode i usluge, te Internet kao cjelinu.

Vaše suradnja/sporovi s trećim osobama koje prizlaze korištenjem O-M, uključujući plaćanje i isporuku robe ili usluga, kao i bilo koji drugi uvjeti, jamstva ili predstavljanja povezane s takvim poslovima, isključivo je između vas i pravne ili fizičke osobe kao treće strane . Predlažemo da prije bilo kakve online ili offline transakcije provjerite i saznate što više podataka o trećoj strani koji bi vam donekle jamčili sigurnost da će se dogovor ispoštovati.

Slažete se da O-M neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastale kao posljedica takvih odnosa. Ako postoji spor između korisnika na ovoj stranici, ili između korisnika i bilo koje treće stranke, razumijete i slažete se da GO-M nije dužan uključiti se.

 

5. OBAVIJEST o povredi autorskih i srodnih prava

Ako vjerujete da je vaš rad kopiran na način koji predstavlja kršenje autorskih prava, ili je povrijeđeno vaše pravo intelektualnog vlasništva, molimo Vas da o tome obavijestite O-M na sljedeći mail info [at] domidona-it.hr

Obavijest o kršenju navedenih prava mora sadržavati::

a) Identificirajte materijal O-M stranici za koji tvrdite da je sporan, kako bi ga pronašli na stranici
b) izjavu da osporena uporaba nije ovlaštena od strane vlasnika autorskih prava, njegovog zastupnika ili zakona;

c) izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću:

da su gore navedene informacije u obavijesti točne

da ste vlasnik autorskih interesa ili da ste ovlašteni djelovati u ime vlasnika autorskih prava ;

d) Vaše ime i prezime/naziv, adresa, broj telefona i e-mail adresu,

e) Vaš fizički ili elektronski potpis.

O-M će ukloniti sporno objavljivanje Sadržaja, u skladu s postupcima navedenim od strane Državnog zavod za intelektualno vlasništvo.

6. PONAŠANJE

Prihvaćate da putem oglasa , putem e-mail-a, ili na drugi način nećete učiniti dostupnim sadržaj:

a) koji je nezakonit, štetan, prijeteći, uvredljiv, uznemirujući, klevetan, pogrdan, napada na tuđu privatnost, pornografski ili je štetan za maloljetnika na bilo koji način;

b) da maltretira, degradira, zastrašuje ili iskazuje mržnju prema pojedincu ili skupini pojedinaca na temelju vjere, spola, rase, nacionalnosti, dobi ili invalidnosti i sl

 

c) koji uključuje osobne ili identifikacijske informacije o drugoj osobi bez izričitog pristanka te osobe;

d) da je lažan, varljiv, zabludan, dezinformativan, ili predstavlja "navlakušu";

e) da krši intelektualno vlasništvo, autorska prava i srodna prava, prava na zaštitu patenta, prava na zaštitu žiga ("trademark"), prava na zaštitu industrijkog dizajn, prava na zaštitu topografije poluvodičkih proizvoda ili sadržaj koji nemate pravo učiniti dostupnim po bilo kojem zakonu ili na osnovi ugovora ili fiducijarnog odnosa;

f) da predstavlja ili sadrži "affiliate marketing", “hyperlink“ , "Junk mail", "spam," "lančana pisma", „MLM marketing“, "piramidalne sheme", neželjene komercijalne reklame ili nedopuštene igre na sreću;

g) koji uključuje linkove na komercijalne usluge ili web stranice, osim kada je to dopušteno u usluzi Oglasnika;

h) da reklamira bilo kakve nezakonite usluge ili prodaju bilo kakvih predmeta prodaja koja je zabranjena ili ograničena svim važećim zakonima,

 

i) koji sadrži viruse ili bilo koji drugi računalni kod, datoteke ili programe dizajnirane za prekid, uništenje ili ograničavanje funkcionalnosti računalnog softvera, hardvera ili telekomunikacijske opreme;

j) koji narušava normalan protok informacija prekomjernom količinom Sadržaja (napad) na Oglasnik, ili da na neki drugi način negativno utječe na druge korisnike "sposobnost korištenja usluge

Osim toga, suglasni ste da nećete:

k) obratite svatko tko je pitao da se ne kontaktira, ili napraviti neželjene
kontaktirati s kim za komercijalne svrhe;

l) nikoga kontaktirati sa osnovnom namjerom uznemiravanja;

m) prikupljati osobne podatke o drugim korisnicima za komercijalne ili nezakonite
svrhe;

n) koristiti automatizirane načine, uključujući „spajdere“, robote i ostale slične alate kako bi preuzeli podatke iz O-M - osim ako je izričito dopušteno od O-M;

o) postavljati isti predmet ili uslugu u više od jedne kategorije;

 

p) pokušati dobiti neovlašteni pristup na administraciju računalnog sustava O-M ili sudjelovati u bilo kojoj aktivnosti koje ometa obavljanje, umanjuje kvalitetu, ili narušava funkcionalnost, usluga ili O-M web stranice;

r) koristiti bilo koji oblik automatiziranog uređaja ili računalnog programa koji omogućuje podnošenje objava na O-M bez da ste svaku objavu od istog autora unijeli ručno, uključujući, bez ograničenja, korištenje bilo kojeg takvog automatiziranog uređaja ili računalnog programa za automatsko podnošenje objava u redovitim razmacima.

 

7. NO SPAM POLITIKA

Razumijete i slažete se da slanje neželjene e-reklame na O-M e-mail adrese ili putem O-M računalnih sustava je izričito zabranjena PUK-om. Svako neovlašteno korištenje O-M računalnog sustava kršenje je PUK-a, određeno Zakonom uključujući, bez ograničenja računalne prijevare i zlouporabe. Takve povrede mogu podvrgnuti pošiljatelja i njegove agente kaznenim prijavama.

8. PLAĆENI OGLASI

Ukoliko želite imati oglas na jednom od predviđenih istaknutih mjesta na O-M, možete platiti naknadu za objavu oglasa.
Svaki oglašivač slaže se da je odgovoran za objavljeni sadržaj i da mora biti u skladu sa PUK-om. Sve plaćene pristojbe biti će nepovratne u slučaju da je sadržaj uklonjen sa O-M za kršenje PUK-a.

9. OGRANIČENJA NA USLUGE

Potvrđujete da O-M može postaviti limite o korištenje usluge, uključujući maksimalni broj dana koji će oglas biti objavljen na O-M, maxsimalni broj znakova u opisu i veličinu objave, e-mail poruke, ili neki drugi sadržaj koji se može prenijeti ili pohraniti putem O-M i učestalost s kojom možete pristupiti usluzi. Slažete se da O-M ne snosi nikakvu odgovornost ili obvezu za brisanje ili neuspjeh za pohranu bilo kojeg sadržaja ili prijenosa do O-M. Potvrđujete da O-M zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili prekinuti Uslugu (ili neki njen dio) sa ili bez prethodne najave, te da O-M neće biti odgovoran Vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu izmjenu ili obustavu usluge.

10. PRISTUP USLUZI

O-M daje vam ograničenu, opozivu, neisključivu licencu za pristup O-M za svoju osobnu upotrebu.

Ukoliko koristite O-M izvan opsega ovlasti dodijeljenog pristupa O-M vam odmah deaktivira vašu dozvolu i licencu. U cilju prikupljanja, kopiranja, dupliciranja, prikazivanja i sl. najprije morate zatražiti i dobiti ​​ dozvolu od O-M.

11. ZABRANA KORIŠTENJA USLUGE O-M-a

Slažete se da O-M, po vlastitom nahođenju, ima pravo (ali ne i obvezu) izbrisati ili deaktivirali vaš račun, blokirati vašu e-mail ili IP adresu, ili na drugi način prekinuti vaš pristup ili korištenje usluge (ili bilo koji dio istih), odmah i bez prethodne najave, te ukloniti i odbaciti bilo Sadržaj unutar O-M, zbog bilo kojeg razloga, uključujući, bez ograničenja, ako O-M smatra da ste postupali suprotno PUK-u. Nadalje, slažete se da O-M neće biti odgovoran Vama ili bilo kojoj trećoj strani za prestanka pristupa usluzi. Nadalje, suglasni ste da nećete pokušati koristiti Uslugu nakon raskida.

 

12. VLASNIČKA PRAVA

Usluga O-M-a je zaštićena Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Sadržaj prikazan O-M zaštićen je autorskim pravima kao zajedničkog rada i / ili kompilacija. Svaka reprodukcija, modifikacija, stvaranje izvedenih radova iz ili preraspodjela stranice ili kolektivnog rada, i / ili kopiranje ili reprodukciju web stranice ili bilo kojeg njenog dijela na bilo koji drugi poslužitelj ili mjesto za daljnje umnožavanje ili redistribuciju zabranjeno je bez izričitog pismenog pristanka O-M. Nadalje, slažete se da nećete reproducirati, duplicirati ili kopirati sadržaj iz O-M bez izričitog pisanog pristanka O-M.

 

Iako O-M nema vlasništvo nad sadržajem koji korisnik objavi, objavom sadržaja na bilo kojem javnom prostoru O-M-a, automatski dajete, izjavljujete i jamčite da dajete dopuštenje O-M za korištenje, kopiranje, izvođenje, prikazivanje i distribuciju vašeg Sadržaja.

 

13. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

SLAŽETE da korištenje O-M STRANICE I USLUGA JE ISKLJUČIVO NA VLASTITU ODGOVORNOST.

O-M ODRIČE SE jamstva za sigurnost, pouzdanost, pravovremenost, točnost, i izvođenje O-M STRANICE i usluga. O-M odriče se bilo kakvih jamstava za druge usluge ili primljena dobra PUTEM O-M stranice ili nekih poveznica na O-M-u. O-M ODRIČE se jamstva za VIRUSe ILI neke druge štetne komponente u vezi sa O-M stranicom ili uslugom.

 

14. OPĆE INFORMACIJE

PUK predstavlja ugovoreni odnos između vas i O-M i regulira vaše korištenje usluga, a ima prednost nad svim prijašnjim ugovorenim odnosima između vas i O-M-a.

Svi sporovi proizašli ovim ugovorenim odnosom rješavat će se pred nadležnim ovlaštenim sudovima.

19. Kršenja uvjeta

Molimo prijavite bilo kakve povrede PUK-a, slanjem na:

info [at] domidona-it.hr

 

Slažete se nadoknaditi O-M-u svaku štetu koja je proizašla zbog kršenja PUK-a, a što uključuje i potraživanja od treće strane.