Vjekovni sukob

RabljenoDodaj u omiljene oglase
Cijena po dogovoru
Dodano 2022-07-19 14:17:02

Opis

Prije nego što se na svijetu pojav10 grijeh, Adam je mogao osobno
razgovarati sa svojim Stvoriteljem. No kad se čovjek svojım prijestupom
odvojio od Boga, uskraćena mu je ta uzvıšena prednost. Ipak, planom
spasenja otvoren je put koJim stanovnici Zemlje ponovno mogu biti u
vezi s Nebom. Bog je preko svoga Duha održavao vezu s ljudima i slao
svijetu božansku svjetlost preko svojih proroka. "Naučeni od Svetoga
Duha govoriše sveti Božji ljudi." 2. Petrova 1:21.
Tijekom prvih 2500 godina ljudske povijesti nije postojala pisana Bo-
žja objava. Oni kojima je Bog dao svoja otkrivenja prenosili su svoje
Znanje drugima i tako Je ono prelazilo s oca na sina kroz sljedeće narašta-
je. Tek u Mojsijevo vrijeme Božja se objava počela pisati, a ova otkri
venja Božjeg Duha slagala su se u jednu nadahnutu knjigu. Rad na to-
me nastavio se tijekom cijelih šesnaest stoljeća - od Mojsija, povjesni-
cara stvaranja svijeta i davanja Božjeg Zakona, pa sve do lvana koji je
objavio najuzvišenije evandeoske istine.
Biblija upućuje na Boga kao na svoga Autora; ipak, napisale su je
ljudske ruke. Stil njezinih različitih knjiga nosi obilježja različitih autora
koji su ih pisali. Istine koje su u njima otkrivene sve su "nadahnute od
Boga" (2. Timoteju 3:10), iako su izražene ljudskim riječima. Bog je
Svojim Svetim Duhom prosVijetlio um i srce svojih slugu. Dao im je sno-
ve i vizije, simbole 1 slike, a oni - kojıma je istina bila na taj način otkri1
vena-sami su i1zrazili misao ljudskim jezikom.
Deset zapovijedi sam je Bog 1zgovorio 1 potom napisao vlastitom ru-
kom. Sastavio ih je Bog, a ne čovjek. No Biblija, sa svoJim od Boga da-
nim istinama izraženim ljudskim jezikom, predstavlja sjedinjenje božan-
skoga s ljudskim. Takvo sjedinjenje postojalo je i u Kristovoj prirodi jer
je Krist bio Božji Sin 1 Sin čovječJ1. Za Bibliju se stoga može reći isto
ono sto je napisa0 za Krista: "T rijec postade tijelom 1 useli se medu nas.
van 1:14
Biblija je pisana tijekom VIŠe stoljeca, a pisali su je ljudi koji su se
jako razlikovali po svom položaju, Zvanju i sposobnostıma te stoga njezi-
ne knjige pokazuju veliku raznovTsnost stilova kao i raznolikost predme-
ta koji se u njoj 1znose. Razni pisCI služilı su se različitım načinima izra-
zavanja, 1 često je istu istinu jedan pisac prikazao jasnije nego drugi. Bu-
duci da više pisaca iznosi isti predmet 1 istu nauku s različitih gledišta 1
odnosa, površnom i nehajnom čitatelju, punom predrasuda, može se uči-

Detalji oglasa

Autor knjige: E. G. White
Izdavač BLAGO EVANĐELJA

Lokacija

Gajnice, Susedgrad, Grad Zagreb

Pojedinosti oglasa

ID oglasa: 236
Prikazano: 45
Ističe: 2029-07-23 13:11:02
Oglas se pokazuje u kategorijama: Religija knjige