Olujne godine

RabljenoDodaj u omiljene oglase
Cijena po dogovoru
Dodano 2022-07-19 13:21:53

Opis

UMJESTO UVODA Dugo sam razmišljao i dvoumio o objavljivanju ove knjige. Naime, prema knjigama kao riznicama ljudskog duha, znanja, emocija i svekolikog unmjetničkog i 1ntelektualnog nastojanja oduvijek sam gajio jedan pomalo uzvišen osjećaj. Najiskrenije, pritiskalo me pitanje: nije li možda pretenciozna moja namjera da pisane tragove svog politickog djelovanja u proteklih sedam godina ukoričim u knjigu. Svoju dvojbu povjerio sam nekolicini bliskih prijate- lja i političkih suputnika koji su me potakli i ohrabrili da se ipak odlučim na 0vaj korak. Ieto, pred tobom je, štovani čitatelju, knjiga u kojoj objelodanjujem jedan dio tekstova koje sam u proteklih sedam olujnih hrvatskilh godina bilo napisao, bilo izrekao kroz novinske interojue ili pak izgovorio s govornice Hroatskoga sabora 1 govornica raznih političkih i inih skupova. Neizmjerno sam ponosan i sretan što sam imao priliku proteklih godina osobno biti sudionikom neponovljivih povijesnih dogadaja koji su rezultirali oživotvorenjem težnji Hrvata kroz stoljeće - uspostavom suverene i slobodne države Hrovatske. Jednom prilikom sam izjavio, a kod toga i danas stojm, da je sve to što sam doživio sudjelujući u uspostavi slobodne Hrvatske dosta za nekoliko života i da mi se ništa više u životu lijepo i veliko ne dogodi smatrao bih svoj život ispunjenim dubokim smnislom. Osim triju zastupničkih mandata u Hrvatskom saboru u proteklih sedam velikih hroatskih godina imao sam čast obnašati razne odgovorne i delikatne dužnosti: člana u delegaciji Hrvatskog sabora u »Vijeću Republikai Pokraji- na« bivsše »SFRJ« (lipanj 1990. Iipanj 1991.); političkog tajnika HDZ-a (siječanj 1991. - listopad 1991.); predsjednika Kriznog štaba za sjevernu i Srednju Dalmaciju (srpanj 1991. - siječanj 1992.); potpredsjednika Izvršnog odbora HDZ-a, (listopad 1991. - listopad 1993.); ravnatelja i glavnog ured- nika GLASNIKA HDZ-a (travanj 1993. - srpanj 1993.); načelnika Političke uprave Ministarstva obrane (srpanj 1993. - travanj 1994.); predsjedavajućeg skupine zastupnika »Zastupnička inicijativa« koja je pripremala »dokazni materijal« za otkaz mandata UNPROFOR-u (ljeto 1994.); predsjednika sabor- skog Odbora za mirnu reintegraciju hroatskilh okupiranih podrucja (veljača 1995, - 1listopad 1995.); te od travnja 1996. godine člana Predsjedništoa HDZ- 4, Zamjenika glavnog tajnika HDZ-a i savjetnika Predsjednika Republike za Oslobodena hroatska područja. Bio je to ritam kojega su odredivali dogadaji Kojemu se nije moglo ni smnjelo umaCi. svemu tom kolopletu zbivanja, dužnostii odgovornosti snagu sam, 0Sobno, ponajprije crpio iz držanja hroatskilh branitelja na bojišnici. Sto se Ogma CInilo emogućim njima je bilo ostoarivo, kada su se mnogi kolebali Ont su ustrajali, kada su mnogi padali u beznade-njih je nosila vjera, dok S neki hofimice ili nehotimice radili protiv Hroatske - oni Su za njezinu StObodu polagali živote. Nosio me beskrajan 0sjećaj ponosa sto pripadam toj 11

Detalji oglasa

Autor knjige: Drago Krpan
Godina izdavanja: 1996
Izdavač HRVATSKI INFORMATIVNI CENTAR

Lokacija

Gajnice, Susedgrad, Grad Zagreb

Pojedinosti oglasa

ID oglasa: 228
Prikazano: 49
Ističe: 2030-07-25 10:16:25
Oglas se pokazuje u kategorijama: Političke knjige