Prirodna obilježja Raba

Rabljeno
Cijena po dogovoru
Kontakt telefon 0959133113
Dodano 2022-07-25 00:14:19

Opis

Ova je knjiga plod mojih stalnih istraživačkih aktivnosti na izučavanju svekolike problematike o Rabu. Težište je ipak (s obzirom na životni poziv) vezano uz njegova prirodna obilježja. To je rezultiralo i stvaranjem opsežne osobne pisane grade o Rabu (znanstvenih i stručnih radova, knjiga, raznih publikacija, novinskih članaka, kartografske građe i dr.). Moj znanstveni rad vezan je mnogo uz rodni otok. Uz veći broj radova i stalna istraživanja na Rabu treba napomenuti da su moj diplomski i magistarski rad rezultat prirodoslovnih istraživanja Raba (vegetacije te cjelokupne zaštite prirode i okoliša). Skupljajući pisanu prirodoslovnu gradu o svom rodnom Rabu, rodila se misao da se ona pokuša sintetizirati u jedan cjelokupni prikaz prirodnih obilježja Raba. Ovaj rad može biti značajan i zbog toga što kao sinteza prirodoslovne bibliografije o Rabu pokazuje da prirodna obilježja Raba nisu dovoljno i detaljno istražena, tako da za neka područja još dosada nisu obavljena nikakva istraživanja li su tek dotaknuta. Bio bih vrlo sretan da ova knjiga posluži i kao spona medu svima kojima je Rab bio stručna i znanstvena zatvorena knjiga u njihovim koji su se Rabom, napose njegovom prirodom bavili i o tome pisali. Stoga očekujem i dobro je došla svaka dobronamjerna kritika, sugestija i mišljenje o mom trudu, koji se, eto, na kraju pojavljuje kao »Prirodna obilježja Raba«. Knjiga je ipak upućena ponajprije stanovnicima ovoga prekrasnog otoka da ih upozna i nauči o onome što vide, čuju i osjete, ali nošeni svakodnevnim poslovima i životnim interesima najčešće to »ne stignu« vidjeti, čuti ni osjetiti. Iako su simboli našeg otoka njegova četiri Tonika, vjekovne zidine, crkve i samostani, palače i portali, grbovi i grobovi, prije svega toga ljudskom rukom stvorenoga, bila je od Stvoritelja stvorena priroda, njezino more i năe. potok i bjeloglavi sup, kadulja, smilje i crnika. Tek mnogo poslije došli smo Mi Neka ova knjiga pomogne svima onima koji žele upoznati Rab, njegovu prirodu. Neka ona bude poticaj mnogima da učine nešto dobro za prirodu Otoka, da je čuvaju, poboljšaju i njome pravilno i racionalno gospodare, jer i poslije nas ostat će samo priroda, a pokoljenja koja dolaze oekuju da je naslijede od nas očuvanu, kvalitetnu i zdravu, dostojnu življenja u njoj i s nj•mș Možda ova knjiga u nekome pobudi interes da se p.ssĂ•ti i istraživanju tako čarobnih i raznolikih prirodnih obilježja (sĂQša) otoka Rať& Teško je napisati knjigu s ovako kompleksnom i opširnom građom a da u njoj bude stručno i znanstveno obrađena problematika i istăi.ăn• jasna i razumljiva svima za čitanje. Nastojao sam pomiriti obje strane kako bi ih svatko tko knjigu uzme u ruke mogao prepoznati i kako bi mogao svxvnati što V'.šc, bolje i jasnije dio prirode koji ga okružuje na Rabu. Da nekoga nenamjerno ne izostavim, što ne bi bilo isprasnčț velikog broja onih koji su mi pomogli ne želim nikoga posebno isticti.

Detalji oglasa

Autor knjige: Željko Španjol
Godina izdavanja: 1995
Izdavač Rab

Lokacija

Mikulići, Grad Zagreb

Pojedinosti oglasa

ID oglasa 282
Prikazano 354
Ističe 2029-08-05 01:05:54
Oglas se pokazuje u kategorijama Ostale knjige