Pet stoljeća Hrvatske književnosti 171, Ivan Aralica

RabljenoDodaj u omiljene oglase
Cijena po dogovoru
Dodano 2022-07-19 13:52:17

Opis

Sve do pojave romana Psi u trgovištu (1979) Ivana Aralicu je književna kritika tretirala kao pisca kojemu se doduše i ne mogu poreći odredene pripovjedačke kvalitete, ali koji ipak ne nadrasta odrednice marginalnog statusa u odnosu na maticu toka suvremene hrvatske književnosti. Aralica je, naime, profesionalno, najprije kao učitelj, a potom i kao profesor, bio vezan za Zadar i zadarsko zalede, za tu regiju vezana je i glavnina njegove proze. U djelima sa suvremenom tematikom Aralica se uglavnom bavi egzistencijalnim dramama došljaka iz zaleda (nerijetko je to Araličina zavičajna Promina), koji napuštaju jedan tip ruralno-patrijarhalne kulture, a ne uspijevaju se integrirati potpuno u norme urbane kulture. Ta drama izglobljenosti iz »prirodnog okoliša« potencirana je i ideologijskim prijelomom koji svi Aralični likovi intenzivno proživljavaju, bilo da poput Filipa iz istoimenog romana (1970) upravo donkihotski vjeruju u ideale, ili Martina iz Okvira za mržnju (1987) vjeruju ali i skeptično postavlju pitanja, ili poput likova iz romana Ima netko siv i zelen (197) i pripovijesti A primjer se zvao Laudina (1969) pragmatično obnašaju rituale kojima se dokazuje ideologijska ispravnost, znajući da tako najlakše mogu ostvariti osobne probitke. Već šezdesetih godina Aralica piše nekoliko pripovjedaka izrazito kritički intoniranih u kojima analizira moduse dogmatske svijesti, licemjerja kao rezultante dominacije takve svijesti, te poreme- ćaja etičkih normi: stari je moralni kodekS destruiran, a novi nije konstituiran. Aralica je krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih jedan od rijetkih pisaca hrvatske književnosti koji pokazuju interes za procese socijalne transformacije, koje zanima »dnevna« problematika; njega problemi morala, i kolektivnog i osobnog, u tolikoj mjeri opsjedaju da nerijetko balansira na granici moraliziranjai didaktičnosti. Prisjetimo li se književnopovijesnog konteksta u kojem se pojav- juju ta rana kritički angažirana djela Araličina, bit će nam jasno zašto ona nisu mogla izazvati jaču pozornost kritike. To je doba pune dominacije modernističkih poetika koje inzistiraju na polisemičnosti, na

Detalji oglasa

Autor knjige: Ivan Aralica

Lokacija

Gajnice, Susedgrad, Grad Zagreb

Pojedinosti oglasa

ID oglasa: 235
Prikazano: 39
Ističe: 2029-07-23 13:11:02
Oglas se pokazuje u kategorijama: Ostale knjige